Moudrost traumatu a jak jsem mu předešla

19.08.2021

Stalo se to v srpnu 2016 na Žítkové. Během nástavbového semináře pro terapeuty Cesty jsme si společně vyšli s místní průvodkyní na procházku tamní úchvatnou krajinou. Kdo byl na Žítkové, ten ví, že se jedná o skutečně magický a drsný kraj a my jsme tyto jeho vlastnosti záhy okusili velmi syrově na vlastní kůži. 

Nebudu popisovat, co se tehdy přesně stalo, protože si nepřeji nikoho traumatizovat. :-) Řekněme, že jsme se stali svědky velice nešťastné situace a nepěkných následků, které tato situace vyvolala, a předmětem celého incidentu byly domácí zvířata. Dvě události v rychlém sledu za sebou, které u mě (a u několika z mých kolegyň) vyvolaly velice silnou emoční reakci. 

Myslím, že jsem nikdy předtím nezažila tak silnou záplavu hrůzy a psychické bolesti. Pamatuji si, jak moje mysl v té panice křičela, že tohle už nikdy z hlavy nevymažu. Bylo mi fyzicky špatně, třásla jsem se a nemohla jsem dýchat. Prožívala jsem šok a vytvoření traumatu v těle bylo na dosah. Pokud si totiž nedovolíme takový koktejl v těle zdravě a ideálně s podporou dalších osob prožít a dobře zpracovat, tak tato obrovská nespotřebovaná energie (vytvořená odpradávna pro to, abychom v případě ohrožení bojovali, utíkali nebo ztuhli, dokud predátor nezmizí) "zamrzne" v těle a pak způsobuje fyzické nebo psychické problémy. 

Moje tělo si vybralo útěk. Pryč od toho místa, od zvuků, od energie té události. Pak si pamatuji, jak jsem si sedla na trávu a propukla v obrovský očistný pláč. Zřetelně jsem vnímala léčivou vlnu emocí, která pomáhala tělu zbavovat se nahromaděné přebytečné energie a emoční bolesti. Nešlo to zastavit (díky bohu). :-) Odevzdání v těchto chvílích bývá tím nejlepším lékem. Pamatuji si jakoby to bylo včera...v té obrovské vlně bolesti, která probíhala celým tělem a já ji nijak nezastavovala, ani neřídila, byl zároveň klid, hmatatelná přítomnost. Jakoby neexistovalo nic, jen ta bouře v mém těle. Myslím, že to trvalo velice krátkou chvíli. Když to skončilo, pamatuji si na nezměrný pocit ÚLEVY, PŘÍTOMNOSTI a KLIDU V MYSLI. Mysl nevytvářela žádné soudy, žádná hodnocení, žádné závěry ohledně toho, co se stalo. Čisto, vymeteno. Cítila jsem se neuvěřitelně ŽIVÁ a SMÍŘENÁ. Ticho ve mně, ticho kolem mě a konejšivá náruč okolní magické přírody. 

Pamatuji si, že první, co mě napadlo, bylo "Tak tohle je skutečná moudrost těla a emocí. Tělo je ten nejlepší terapeut." :-)

Trauma potřebuje péči. Potřebujeme mu dát prostor. Tak, jak to přirozeně dělají zvířata v přírodě. Jejich tělo se po odeznění nebezpečí začne zbavovat stresu a zmrznutí otřásáním. My jsme tuto schopnost ztratili, nahromaděný stres zůstává v těle, vládu převzal náš nový moderní mozek (neokortex). Pro více informací si vyhledejte práci psychoterapeuta Petera Levina.

Vím, že kdybych nedala tělu a emocím prostor,  potlačená bolest a obrazy z traumatického zážitku by se mnou byly dlouho a znovu a znovu by mě trýznily. 

Z celé události již brzy poté zbyla a stále zbývá jen smutná vzpomínka, která ve mně už nevyvolává žádnou emoční reakci. Přibyl soucit se všemi zúčastněnými a cenná zkušenost. Cítím se mnohem odolnější a mám velkou pokoru vůči tělu a jeho samoléčivým schopnostem.

A proto...

Když přicházejí silné emoce, zavřete oči, představte si nějaké bezpečné a příjemné místo nebo požádejte druhou osobu o chvíli tichého spolubytí, dýchejte zhluboka a dovolte si je naplno procítit. Řekněte té vlně vnitřní ANO a dovolte tělu očistit se. Možná budete překvapeni, jak krátce a rychle to proběhne. 


Gabor Maté a dokument Moudrost traumatu

Letos v srpnu jsem v rámci druhého online promítání zdarma shlédla naprosto výjimečný dokument s lékařem a terapeutem Gaborem Maté v hlavní roli nazvaný Moudrost traumatu (The Wisdom of Trauma). Jeho cílem je INFORMOVAT o traumatu. Jde o tak skvělý počin, že jsem se rozhodla některé věty a myšlenky, které v něm zazněly, sepsat a publikovat. 

(zapněte si české titulky)

Citace z www.wisdomoftrauma.com 

"Děti nemusejí mít trauma z ublížení. Děti mají trauma i z toho, že jsou se svou bolestí samy.

Miminko, které nezvednete do náručí, ve skutečnosti umírá... I když je krmíte, přebalujete a staráte se o ně. Protože je zahlcené svými pocity a prožívá stres. Miminko potřebuje MOZEK MATKY A OTCE, aby regulovalo vlastní mozek a své emoce. Nejen, že jste zahlceni, ale nikdo vás nevezme do náručí.

V Severní Americe je velká škola, která učí maminky uspávat své děti tím, že ignorují jeho pláč. Nejde jen o mléko, dítě se chce spojit a jediným způsobem, jak se může spojit (attach), je fyzicky.

Když je nikdo nedrží, není s nikým spojené. A když se to děje noc co noc, je to trauma. A my stále matkám říkáme, aby to tak dělaly.

Když se podíváte ve skutečnosti na lidské potřeby, pokud propojíte intuici, srdce a duši, pak není nic normálnějšího, než dítě spící v náruči rodičů.

Aby se stalo trauma, nepotřebujete 2. světovou válku, rasismus, genocidu, potřebujete k tomu jen rodiče, kteří jsou tak odcizení od svých pocitů a instinktů, že nechají své děti plakat, aniž by je vzali do náručí. To dítě ale zoufale touží po vztahu. TO STAČÍ.

Jako dítě máme 2 základní potřeby

  • Citová vazba (attachment)
  • Autenticita = spojení se sebou, se svými niternými pocity, se svou intuicí.

Autenticita není nějaký New-Age pseudopsychologický koncept. Je to nutnost pro přežití. V dávné době když jste nebyli spojeni se svými pocity, nepřežili jste v přírodě ani minutu.

Co se stane, když - abyste přežili nebo se přizpůsobili svému prostředí - musíte potlačit svou intuici, svou přirozenost (autenticitu)?

Dítě, když se vzteká, což není v západní společnosti dovoleno, tak mu musíme ohrozit odebrání citové vazby, na které závisí jeho život. Musí být posláno pryč, aby mohlo potlačit své emoce. Tím se odpojí od svého vzteku a stává se snadným terčem pro depresi, závislosti, duševní choroby, fyzické nemoci.

V životě závislého člověka vždy bylo trauma.

Závislost je jakékoli chování, které člověku krátkodobě uleví a po kterém baží, ale má negativní důsledky a nedokáže se ho vzdát.

Prvotní otázka není "proč závislost?", ale "proč ta bolest?"


2 mýty o závislosti

  • Je to volba - "Kdybys opravdu chtěl, tak bys to nedělal." - zavislí jsou odsuzování, obviňováni
  • Je to dědičné (není, dědí se pouze "program chování") - přijatelnější, závislí nejsou obviňováni, ale neřeší se příčina.

Závislost je "řešení problému." Je to reakce na trauma, zranění, které člověka pohání.

Traumatizovaný člověk je takový člověk, u kterého nikdy nedošlo k autentickému vyjádření.

Dokud bude výzkum řízen zisky farmaceutických společností, co bude řídit vzdělání lékařů kromě zisků farma společností?

Lékaři se neučí o traumatu. Většina chronických nemocí je způsob, jak tělo říká NE, když člověk potlačuje své NE, aby zapadl.

Průměrný praktický lékař pod pojišťovnou má na pacienta 6 minut. Psychiatr 10 minut. Mají čas pouze upravit medikaci...

Průměrný psychiatr nemá výcvik v psychoterapii. Umí biologickou psychiatrii, to znamená, že umí měnit biologii mozku rozdáváním receptů, což nikdy nevede do jádra problému.

Léky jsou berlička, než se dobereme příčiny.

Potřebujeme lékařskou péči obeznámenou s traumatem. Potřebujeme vzdělání obeznámené s traumatem a potřebujeme terapii obeznámenou s traumatem.

Pod traumatizovanou osobností je ZDRAVÝ ČLOVĚK, KTERÝ SE NIKDY V ŽIVOTĚ NEMOHL VYJÁDŘIT.

Pokud to vidíte, jste obeznámeni s traumatem.

NEJDE O UZDRAVENÍ TRAUMATU NEBO VYMÝCENÍ VZPOMÍNKY NA TO, CO SE STALO, ALE O POMOCI ČLOVĚKU ROZVINOUT SE, ABY MĚL PRO VŠECHNY TY EMOCE PROSTOR.

Trauma znamená celoživotní potlačování, obrovský výdej energie, abychom necítili bolest. Jak se uzdravujeme, stejná energie je osvobozena pro život a pro bytí v přítomnosti. Energie traumatu lze tedy přeměnit na energii života.

"Není na tobě, abys uzdravil svět. Ale když se na tom budeš podílet, neselhal jsi." Rabbi citovaný Gaborem Maté


Promítání v Praze a v Bratislavě!

Praha 28. září 2021

-> kino Přítomnost, Siwiecova 1, Praha 3
-> Kapacita sálu 120 míst.
-> začátek programu od 16:00.

Hosté: Filip Žitník, Kasia Korda, Jan Benda, Šárka Weberová a další

Bratislava 1. října 2021

-> domlouváme kino

Více info: https://www.plnevedomi.cz/trauma

Líbil se vám článek?

Přihlaste se k odběru nových příspěvků.