Otázky a odpovědi

k online setkání LÁSKA V NÁS - absolutní přijetí 

(práce se stínovými částmi)

pondělí 4. 1. 2020, 17.00 - 18.00 v pohodlí vašeho domova v aplikaci Zoom

Záznam bude k dispozici.


Náplň Q&A 

  • úvodní krátká meditace k tématu 
  • zodpovězení vašich otázek, konzultace individuálních případů

Jak klást otázky

Otázky mi můžete posílat průběžně předem do 3. 1. 2021 do 12.00 hodin pomocí formuláře níže nebo se jednoduše zúčastnit setkání a otázku položit "naživo." 

Pokud nemáte žádné dotazy, samozřejmě doporučuji zúčastnit se i tak. 

Meditace a sdílení druhých pro vás může být cennou inspirací.


Před akcí pošlu přístupové údaje všem účastnicím automaticky.

Setkání je zdarma pouze za vaši zpětnou vazbu, abych vytvořila co nejužitečnější koncept měsíčních setkávání pro klienty a účastníky seminářů.

Otázky a odpovědi 

Láska v nás - absolutní přijetí