Jak v sobě najít sebedůvěru

27.02.2023

Důvěra je opak strachu. Když důvěřujeme, pouštíme všechny obavy, všechny scénáře mysli o tom, co by se mohlo stát. Přestáváme být na stráži. Uvolňujeme se. Jsme vyrovnaní a šťastní. Sebedůvěra přichází, když můžeme hluboce věřit sami sobě. Když se můžeme na sebe spolehnout, opřít se o sebe.

Jak se to stane, že přestaneme důvěřovat sami sobě?

Například se nám v dětství něco nepovedlo, vysloužili jsme si kritiku a nikdo nás nevedl k tomu, jak to můžeme napravit, jak se můžeme poučit.

Přestáváme si důvěřovat také ve chvílích, kdy vyjádříme své pocity a někdo nám řekne, že to je blbost, že přeháníme.

Nebo jsme v životě šli za nějakým naším snem, touhou, přáním a někdo třeba poznamenal, že se nám to nikdy nemůže podařit. Že jsme snílci nebo ještě hůř, že MY tohle nikdy nedokážeme.

Sebedůvěra přichází, když v těchto momentech obejmeme svá zraněná mladší já a dáme ji najevo, že naše dospělé já jim naprosto důvěřuje, vidí jejich schopnosti a plně uznává jejich pocity.

Sebedůvěra přichází, když jsme ochotni pojmenovat všechny naše strachny z nedostatečnosti a selhání.Když procítíme naši esenci. To, kdo skutečně jsme ve své jedinečnosti.

Naše tělo i mysl se může uvolnit. Nemusí dávat pozor na to, zda obstojíme. Stojíme při sobě, i když jsme nedokonalí. Už se neopouštíme, když neplníme něčí očekávání.

Sebedůvěra se rodí v našem srdci. 💗T

Tématu se budeme věnovat v Klub Empatia - prostor pro tebe (jaro 2023). Přidej se. Jsou to lázně. 😎