Obchodní podmínky


1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce www.lindamalenovska.cz a www.kouzloemoci.cz . Tedy pro uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím webového rozhraní www.lindamalenovska.cz a www.kouzloemoci.cz .

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

  • Poskytovatelem (dále jen prodávající) se rozumí:

Linda Malenovská

IČ: 01315552, neplátce DPH

Sluneční 861, 252 42 Jesenice

Zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Černošice

Kontaktní telefon: 608234843

Email: info@lindamalenovska.cz

  • Kupujícím se rozumí osoba, která vyplní a odešle objednávku produktu nabízeného na stránkách www.lindamalenovska.cz a www.kouzloemoci.cz 
  • Předmětem kupní smlouvy je nákup produktů a služeb uvedených a blíže specifikovaných na webových stránkách www.lindamalenovska.cz a www.kouzloemoci.cz . Jedná se o produkty duševního vlastnictví nebo produkty chráněné podle autorského zákona a proto je zakázáno jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.

2. Objednávka a uzavření smlouvy

Kupující si objednává produkty přes objednávkový formulář na www.lindamalenovska.cz nebo www.kouzloemoci.cz v propojení se službou Simpleshop.cz. Na těchto stránkách nalezne veškerý popis produktů. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

Kupní smlouva se považuje za uzavřenou vyplněním a odesláním formuláře objednávky na www.lindamalenovska.cz nebo www.kouzloemoci.cz . Tímto aktem se kupující zároveň zavazuje uhradit kupní cenu produktu.

Pro objednání zboží kupující vyplní a odešle webový formulář objednávky.

3. Platba a doručení

Po odeslání objednávky obdrží kupující na email uvedený v objednávce potvrzení o přijetí objednávky s platební údaji, v případě fyzického zboží také údaje o doručení.

Způsoby doručení:

  • poštou
  • osobní převzetí (po předchozí domluvě)
  • internetový odkaz (online produkty)

Platební možnosti:

  • předem na bankovní účet 2392307018/3030
  • hotově při převzetí

Při bezhotovostní platbě předem po připsání platby na účet dodavatele obdrží kupující automatické potvrzení o přijetí platby (daňový doklad) a internetový odkaz pro přístup k online produktu. V případě fyzického zboží obdrží zároveň s potvrzení o přijetí platby (daňový doklad) také informaci o odeslání nebo předání zboží. Zboží bude odesláno nejpozději do dvou dnů od připsání částky na účet dodavatele. 

Při platbě zboží hotově při převzetí obdrží kupující emailem instrukce pro odběr zboží.

4. Cena

Ceny produktů jsou uvedeny na webových stránkách a jsou platné po celou dobu jejich uvedení.

5. Vybavení kupujícího, HW a SW požadavky

Produkty na stránkách www.lindamalenovska.cz a www.kouzloemoci.cz  vyžadují k plné funkčnosti, aby měl kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. a internetový prohlížeč podporující audio a video přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodexy. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, aby byl kupující připojen k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby jeho hardware umožňoval zvukový výstup. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení kupujícího.

Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

6. Garance, odstoupení od smlouvy

Za své produkty prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 30 dnů od dodání produktu. Žádosti o odstoupení po uplynutí 30 denní lhůty od dodání produktu, není prodávající povinen přijmout.

Kupující zašle zakoupené zboží zpět na adresu dodatele spolu s dokladem o platbě.

Odpovídající částka bude vrácena bankovním převodem, nejpozději do 30 dnů od obdržení vráceného neporušeného zboží.

7. Ochrana údajů

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Celé znění Ochrany osobních údajů.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2017.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.lindamalenovska.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek

Poslední aktualizace 14. 2. 2023 

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránce https://www.lindamalenovska.cz/obchodni-podminky/