Emoce potřebují pohyb

01.10.2021

Emoce je silná energie v našem těle a potřebuje se hýbat. Co se stane s řekou, která nemá vytyčené jasné koryto a silné břehy nedrží její směr? Začne se nekontrolovatelně rozlévat. A když se jí něco postaví do cesty? Pokud nemá kudy překážku obtéct, začne se hromadit, nabírá na síle, až se hráz protrhne a přijde povodeň, která smete všechno kolem. S emocemi je to podobné. 

Když si je neuvědomujeme, tak od nich utíkáme pryč, snažíme se je blokovat a když už nejdou udržet, vylejeme si je na druhých, dostáváme panické a úzkostné ataky, jsme v depresi. A když od nich utíkáme a neřešíme je, je to jako s tou řekou - dělají si s námi, co chtějí a začnou se "rozlévat" a podprahově ovlivňovat celý náš život. 

Když se je snažíme blokovat, hromadí se, protože emoce znamenají energii v pohybu (z latinského motio - pohyb emotio nebo také emovere - pohybovat se směrem ven, vytékat - "energy in motion"). Potřebují proudit. Když nemají kam, energie stagnuje a začne zahnívat jako stojatá voda - tzn. začnou časem v těle působit problémy.

Když se emoce hromadí dlouho, tak jako ta řeka získají obrovskou sílu a jednoho dne se ona zmiňovaná hráz protrhne a podkope naši důstojnost, naše vztahy nebo naše zdraví.

Co tedy od nás emoce potřebují? 

Vědomé zacházení. 

Pomyslné koryto, směr proudění a vybití jejich síly. Aby proudily volně a měly sílu tak akorát, abychom z nich vytěžili to, k čemu je máme - JE TO NÁŠ INFORMAČNÍ SYSTÉM, řeč těla a duše. Ukazují nám, co je pro nás dobré a co už ne. Kudy máme jít a kudy nikoliv. 

A pokud se teď divíte nebo děsíte... Máme jednat podle svých emocí?? MÁME PŘEDEVŠÍM NEJDŘÍV NASLOUCHAT, CO NÁM SDĚLUJÍ a pak zvážit, jakým způsobem s tou informací naložit. To je ideální spolupráce emocí a intelektu. 

Příklad

Všimnu si, že cítím celý den podráždění (kategorie VZTEK) a místo toho, abych vybuchla na dítě, že něco neudělalo, protože moje "přehrada" právě praská ve švech, všimnu si toho podráždění vědomě, zeptám se, co se ve skutečnosti děje a co potřebuji a třeba zjistím, že se bojím, že zítra v práci dobře neodprezentuji klientovi nabídku, protože jsem neměla čas na pořádnou přípravu....nebo že jsem ve skutečnosti naštvaná na svého partnera, se kterým jsem včera nedořešila nějakou situaci nebo že toho mám pár dní už nad hlavu.

Když moje emoce doručila INFORMACI, můj intelekt mi může pomoci udělat odpovídající kroky k nápravě. 

 Jak umožnit emocím proudit vědomě

(abychom je nepotlačovali, ani je nenechávali rozlít do deprese nebo vybuchovali na druhé)

  • KDE A JAK JE FYZICKY CÍTÍM? Dýchejte a uvědomte si fyzické pocity v těle. Jak se emoce projevuje? Jak poznáte, že cítíte strach, hněv, smutek, bezmoc? Pozorujte, dýchejte.
  • DEJTE JÍ VNITŘNÍ HRANICI. Představte si, že vaše tělo má vnitřní hranici, okraje, přes které nic neprojde ven. Vnímejte ji jakýmkoli způsobem. 
  • NECHTE JI PROUDIT S VAŠÍM DECHEM. Prociťte si to, co cítíte a přestavte si, že tuto emoci prodýcháte POUZE UVNITŘ VAŠEHO TĚLA. Vy určujete, kudy bude proudit, jak rychle, s jakou intenzitou. Zároveň jí v rámci vašeho těla dovolujete volný pohyb a vítáte ji. Dýchejte s tou emocí. 
  • HÝBEJTE SE. Pokud máte prostor, můžete se začít hýbat podle té emoce, kterou cítíte, s cílem dovolit emoci bezpečně projít tělem. Vaše tělo přesně ví, jak tu energii zpracovat.
  • O ČEM MĚ INFORMUJE? Pokud máte čas, zeptejte se, proč tato emoce přišla a co potřebujete? Na co vás upozorňuje? Co potřebujete udělat, změnit?
  • UZEMNĚTE JI. Pak jí dechem nebo pohybem směrujte přes pánev, nohy a chodidla do země. 
  • VYTŘESTE SE. Můžete se vytřást celým tělem (5- 10 min se pohupovat s pokrčenými koleny), můžete si zatančit. Udělat cokoli je vám příjemné pro integraci.

Líbil se vám článek?

Přihlaste se k odběru nových příspěvků.

Nejnovější články na blogu

Dnes jen krátkou poznámku z praxe. Vnimám, jak to na všechny teď láskyplně tlačí, jak nás to zve, abychom byli ještě víc sami sebou, žili sebe, i když nás to děsí, a abychom dělali nelehká rozhodnutí.

Tato cesta pro mě byla natolik silná a zásadní, a přinesla mi tolik darů, že jsem se rozhodla o ní napsat. Sepsala jsem jí primárně pro sebe, z čiré radosti a z touhy otisknout do hmoty pocity hluboké důvěry a síly kořenů, které mě od té doby provází. Doufám, že vám moje vyprávění poskytne inspiraci a třeba i využijete moje...

Už nevíte, odkud brát sílu, víru a naději? Jak to nevzdat po tolika pokusech? Vytrvat, i když je to opravdu těžké a nevidíte dál na vaší cestě než na půl metru před sebe?

Takový vnitřní pohled se mi naskýtá v terapii na konci. Klientka se svou dcerou. Klient se svým synem. Já v mých procesech s dětmi. Díváme se na spokojené předky, kteří mají lásku v očích, dívají se na nás a my na ně a víme, že právě teď proběhlo něco velmi speciálního, nádherného, překračujícího všechny časy a limity.